strona główna | kontakt | mapa strony | FAQ | English
Co nowego w ofercie POU?
       
 Studia podyplomowe

Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie

Aktualności

Informacja dotycząca Dziekanatu w Krakowie
  więcej...

Program studiów podyplomowych
 • Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza
 • Systemy Informacyjne w Zarządzaniu
 • Rachunkowość Międzynarodowa
 • Zarządzanie Finansami

 

 

Moduł Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza (2F1)

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • klasyfikacja kosztów
 • rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy
 • rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych
 • finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO)
 • system kosztów standardowych i analiza odchyleń
 • rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych
 • zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto
 • analiza punktu zrównania
 • budżetowanie kapitałowe

 

 

 

Moduł podwójny Systemy Informacyjne w Zarządzaniu (2T1)

 

Najważniejsze zagadnienia: 

 • funkcje systemów biznesowych
 • wymagania współczesnych organizacji wobec systemów informatycznych
 • istota systemów eksperckich i ich rola w organizacjach
 • systemy wspomagania decyzji; analiza “co-jeśli?”; symulacje
 • e-biznes

 

 

Moduł Rachunkowość Międzynarodowa (2F2)

 

Najważniejsze zagadnienia:

 • wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej
 • klasyfikacja systemów rachunkowości
 • harmonizacja i udostępnianie danych rachunkowości międzynarodowej
 • finanse międzynarodowe: rozwój wielonarodowych przedsiębiorstw
 • ryzyko kursowe: definicja, identyfikacja i pomiar
 • przeliczanie kursów walut
 • rynek walut obcych
 • techniki zarządzania walutą zagraniczną

 

 

Moduł podwójny Moduł ZARZĄDZANIE FINANSAMI (3F1)

 

Najważniejsze zagadnienia: 

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, cele firm, „problem agencji”, w tym konflikt interesów stron zaangażowanych finansowo i możliwe środki zaradcze
 • decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, wycena przyszłych przepływów gotówkowych, ocena inwestycji uwzględniająca proces selekcji i audyt porealizacyjny
 • portfele aktywów, portfele efektywne i Linia Rynku Kapitałowego, w tym parametry portfeli, ryzyko systematyczne i specyficzne, aktywa wolne od ryzyka, wycena aktywów przy pomocy Linii Rynku Papierów Wartościowych
 • finansowanie aktywów firmy, w tym zadłużenie i obligacje, kapitał własny i inne formy finansowania (leasing i instrumenty o charakterze opcji)
 • decyzje finansowe przedsiębiorstwa, struktura i koszt kapitału, współzależność inwestycji i finansowania, w tym wartość i koszt kapitału na rynku doskonałym, wpływ niedoskonałości rynku na wartość i koszt kapitału
 • zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, w tym zarządzanie środkami pieniężnymi, zapasami, należnościami, zobowiązaniami handlowymi i kredytem krótkoterminowym
 • zastosowanie zarządzania finansowego, wzrost organiczny i zewnętrzny, niepowodzenia finansowe i restrukturyzacja
 • analiza portfela

 

 

  jesteś tutaj: strona główna > V. Rachunkowość i Finanse w Przedsiębiorstwie >  
Polityka plików cookie ©2007 POU      www.pou.pl
 
0.018411874771118