strona główna | kontakt | mapa strony | FAQ | English
Co nowego w ofercie POU?
       
 
jesteś tutaj: strona główna > aktualności >Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w języku angielskim

Aktualności

Informacja dotycząca Dziekanatu w Krakowie
  więcej...


POU zaprasza na studia podyplomowe realizowane w języku angielskim!

Rekrutacja trwa!


Zarządzanie Nowoczesną Firmą:

 • Ludzie i Przedsiębiorstwa (1H1)

- rozwój teorii zarządzania
- psychologiczne i socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka   w środowisku pracy
- źródła władzy
- struktura organizacji
- efektywne przywództwo i zarządzanie, style kierowania
- definicja grupy społecznej, struktura grupy
- rodzaje grup w organizacji
- proces grupowy, podejmowanie decyzji
- status i rola społeczna
- rozwój teorii motywacji
- potrzeby i satysfakcja z pracy
- proces komunikacji, rodzaje komunikacji w organizacji

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (2H1)

- planowanie zasobów pracy
- rekrutacja i selekcja pracowników
- systemy wynagrodzeń
- polityka szkoleniowa
- ocena personelu
- stosunki przemysłowe
- związki zawodowe
- rola państwa w stosunkach przemysłowych
- konflikty i procedury ich rozstrzygania

 • Marketing (2M1)

- zarządzanie produktem - cykl życia produktu, marka – rodzaje, korzyści i sposoby jej rozszerzania, strategie związane z produktem-mix
- cena - czynniki wpływające na jej ustalanie, strategie cenowe
- planowanie dystrybucji - rola dystrybucji, kanały dystrybucyjne i strumienie w procesie dystrybucji, funkcje kanału dystrybucyjnego, kanał konwencjonalny i zintegrowany pionowo; czynniki wpływające na wybór kanału dystrybucji; decyzje podejmowane przy planowaniu kanału dystrybucyjnego
- promocja – promotion-mix; strategie promocji, planowanie kampanii promocyjnej
- marketing jako funkcja przedsiębiorstwa - misja i cele przedsiębiorstwa, proces planowania strategicznego, analiza otoczenia (SWOT, PEST, model 5 sił napędowych wewnątrz sektora)
- narzędzia planowania strategicznego w marketingu - macierz Bostońska, tablica Ansoffa, model strategii konkurencji Portera
- planowanie w marketingu - proces planowania, struktura planu marketingowego

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2F1)

- klasyfikacja kosztów
- rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy
- rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych
- finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO)
- system kosztów standardowych i analiza odchyleń
- rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych
- zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto
- analiza punktu zrównania
- budżetowanie kapitałowe


Organizacja studiów:

Zajęcia na studiach podyplomowych w języku angielskim odbywają się średnio 1-2 razy w tygodniu.

 

Dyplom

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych nadawany przez POU.

Warunki rekrutacji
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe prowadzone w języku angielskim jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera oraz dobra znajomość języka angielskiego na poziomie LCCI Level II (lub równoważnym), potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub zdaniem egzaminu English for Business Level 1 (EFBL1) w POU lub testem kwalifikacyjnym w POU

Aby zapisać się na studia podyplomowe należy złożyć komplet wymaganych dokumentów, tj.:

 • kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
 • 1 zdjęcie legitymacyjne papierowe
 • 1 zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
  (format: .jpg, wielkość: minimum 236 (szer.) na 295 (wys.) pikseli, rozdzielczość: 300 dpi)
 • wniosek o przyjęcie na studia
 • oryginał i kserokopię dowodu wpłaty czesnego za moduł

 

W kolejnych semestrach uruchomiony zostanie moduł (przedmiot)  Zarządzanie Operacyjne (2S1).

W Polish Open University, w ramach programu "Chcę wiedzieć więcej", można także zapisywać się na wybrane moduły (przedmioty), bez konieczności realizacji całych studiów. Wybierane moduły (przedmioty) można łączyć co oznacza, że część może być realizowana w języku angielskim, a część w języku polskim.

 

Więcej informacji o programie Chcę wiedzieć więcej

Więcej informacji o programie Applied Business English
 


  jesteś tutaj: strona główna > aktualności >  
Polityka plików cookie ©2007 POU      www.pou.pl
 
0.01659083366394