Zaloguj się strona główna POU  |  strona główna MBA  |  kontakt  |  forum
Zaprenumeruj Magazyn POU
Polecamy

Aktualności
Tu jesteś: Strona główna / Opinie i rekomendacje / Opinie słuchaczy

Opinie i rekomendacje

Opinie słuchaczy studiów Executive MBA

Wywiad z Martyną Wojciechowską – absolwentką studiów MBA w POU, Redaktor Naczelną National Geographic

1. Czym kierowała się Pani podejmując studia MBA?
MBA to studia dla menadżerów, a tak się złożyło, że ja, właściwie nieprzerwanie, stanowisko menadżerskie obejmuję od dwudziestego roku życia. Po pewnym czasie, gdy nabrałam doświadczenia w zawodzie, odczułam potrzebę podniesienia poziomu swoich kwalifikacji. I studia MBA wydały się najlepszym wyborem.


2. Co skłoniło Panią do podjęcia tego rodzaju studiów?
Nie bez przyczyny mówi się, że choć studia MBA to droga inwestycja, szybko się zwraca. Uważam, że stale należy podnosić swoje kwalifikacje i tak naprawdę KAŻDY człowiek na kierowniczym stanowisku powinien takie studia ukończyć. Praktyka jest bardzo ważna, ale w tym zawodzie należy stale pracować nad rozwijaniem swoich kompetencji menadżerskich.


3. Jak studia MBA w POU wpłynęły na Pani dalszą karierę zawodową? Czy doświadczenia ze studiów MBA przydają się w Pani obecnej pracy?
Stanowisko redaktor naczelnej National Geographic Polska, które obecnie zajmuję, wymaga ode mnie wysokich umiejętności menadżerskich. Mam pod sobą spory zespół ludzi, podejmuję decyzje strategiczne, zarządzam budżetami, muszę rozumieć problemy dzisiejszego rynku. Nie mam cienia wątpliwości, że studia MBA miały duży wpływ na efektywność mojej pracy i na to, jakim menadżerem dziś jestem.


4. Co daje ukończenie studiów MBA?
Nie do przecenienia są fantastyczne kontakty, które zdobyłam podczas studiów i które teraz procentują w kontaktach biznesowych – stale spotykam kolegów i koleżanki z uczelni! Przede wszystkim zyskuje się jednak pewność siebie, ponieważ przyswojone podczas studiów zagadnienia z zakresu problemów zarządzania, podejmowania decyzji strategicznych czy rozwijania zdolności analitycznych, dają poczucie przekonania o słuszności decyzji, które podejmujemy, bo poparte są one solidną wiedzą. A człowiek, który czuje się pewnie na swoim stanowisku jest najlepszą inwestycją. Tacy ludzie popychają świat do przodu i są motorem zmian na lepsze!

 

„Podczas pracy w korporacji zostałam nagle rzucona na głęboką wodę to było klasyczne "płyń albo zgiń". Z dnia na dzień dostałam nieprawdopodobny zakres odpowiedzialności z minimalną kontrolą w zasadzie wymagano ode mnie tylko jednego: rezultatów. Szybko się zorientowałam, że samą ciężką pracą nie podołam, że doba jest za krótka a ryzyko błędów zbyt poważne. W ten sposób pojawiła się idea studiów MBA. Jako inżynier, programista i project manager musiałam zdobyć inny rodzaj wiedzy, szerszą perspektywę, globalne spojrzenie. Musiałam posiąść umiejętność patrzenia na firmę oczami mojego zagranicznego szefa. Wymagania co do studiów były proste: chodzi o jakość, nie o papier. Studia w POU są akredytowane przez AMBA, zmuszają do myślenia i są relatywnie międzynarodowe.
Efekty? Właśnie zostałam członkiem zarządu polskiego oddziału. Czuję się nie źle przygotowana do działań w trakcie kryzysu i myślę, że moi pracownicy to doceniają. No i wdrażam swoją małą idee fixe: podnoszenie standardu prowadzenia biznesu w Polsce, tak, aby określenie "firma zarządzana po polsku" przestało być pejoratywne.”

Lucyna Chwastowska, studentka studiów Executive MBA, R&D Director, Członek Zarządu Tietoenator Polska

 

„Przy zakładaniu polskiego oddziału firmy Fanuc Robotics musiałem wykazać się bardzo szerokim zakresem kompetencji: musiałem opracować strategię dla polskiego rynku, założyć spółkę, zrekrutować nowych pracowników, opracować zupełnie nowe struktury. Studia MBA przygotowały mnie do profesjonalnej realizacji tych zadań. Teraz stoją przede mną nowe wyzwania, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. W dobie kryzysu muszę rozważnie zarządzać dostępnymi zasobami: finansowymi, ludzkimi. Dzięki temu, że wiem, jak posługiwać się profesjonalnymi narzędziami w zarządzaniu całą organizacją, jestem spokojny o przyszłość naszego oddziału. Dzięki studiom MBA potrafię patrzeć na organizację niejako „z góry”, strategicznie. Ta umiejętność jest jedną z najbardziej cenionych przez moich przełożonych i jestem przekonany, że będzie mieć znaczący wpływ na moją przyszłą karierę w organizacji. Studia MBA wyposażyły mnie również w odpowiednią wiedzę do zarządzania poszczególnymi obszarami biznesowymi: sprzedażą, ludźmi, marketingiem, finansami. Jeżeli jest się świadomym procesów zachodzących w tych obszarach i na ich styku, łatwiej przychodzi zarządzanie firmą.”

Konrad Grohs, absolwent studiów MBA w POU – Dyrektor, Członek Zarządu Fanuc Robotics Polska

 

"Pomimo bogatych doświadczeń zawodowych i długoletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych wysokiego szczebla odczuwam głęboką potrzebę pogłębienia swojej wiedzy o nowe narzędzia zarządzania do praktycznego wykorzystania w działalności menadżerskiej. Jest to pierwszy powód podjęcia przeze mnie studiów typu Executive MBA. Chociaż życie zawodowe zawsze dostarcza możliwości doskonalenia swojego warsztatu menadżerskiego poprzez wymianę doświadczeń ze spotykanymi ludźmi biznesu, często jednak ten proces zdobywania nowego spojrzenia i wdrażania nowych rozwiązań przebiega dość wolno z bardzo banalnego powodu: braku sprzyjających okoliczności, np. czasowych, do dogłębnego poznania i przedyskutowania innych metod zarządzania czy stosowanych narzędzi. Po drugie, mam potrzebę wymiany doświadczenia zawodowego , poznania nowych przypadków biznesowych, innego punktu widzenia biznesu niż mój. Bardzo cenię sobie możliwość wymiany doświadczeń ludzi z innych sektorów czy innych obszarów zarządzania oraz zapoznanie się ze spojrzeniem na konkretne sytuacje biznesowe ze strony praktyków (podejmujących decyzje, z doświadczeniem konkretnych sytuacji) i teoretyków (omawiających realne sytuacje poddając je merytorycznej analizie). Po trzecie, pragnę rozwinąć konkretne umiejętności menadżerskie jednocześnie poddając się krytycznej ocenie już posiadanych umiejętności przez zaproszonych na warsztaty specjalistów czy uczestników programu. Wreszcie nie bez znaczenia jest konieczność stałego waloryzowania swojego cv zawodowego albowiem w środowisku międzynarodowym, w którym pracuję, MBA stanowi pewien standard wiedzy i doświadczenia. Szybko zmieniający się rynek i jego globalny wymiar, potrzeba profesjonalizmu w diagnozowaniu sytuacji zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa czy jego części, konieczność podejmowania trafnych decyzji biznesowych w kontekście globalnym, wielokulturowym czy etycznym, wymagają od każdego menadżera uzupełniania swojej wiedzy praktycznej i teoretycznej. Dlatego uważam swoją decyzję o ubieganie się o przyjęcie na studia MBA za kluczową, albowiem podniesienie moich kwalifikacji na jeszcze wyższy poziom pomoże mi z sukcesem rozwijać swoją działalność konsultingową, zaproponować moim kontrahentom czy przyszłym pracodawcom najwyższą jakość zarządzania. Osobiście, jestem też przekonany iż moja inwestycja czasowa, intelektualna i finansowa w studia pozwoli mi uzyskać wysoki wskaźnik ROI w perspektywie 3 lat od zakończenia programu MBA."

Robert Baszak, student studiów Executive MBA, Partner SPC Management

 

"Menedżer to zawód jak każdy inny. Wymaga konkretnej wiedzy, umiejętności i narzędzi, które w tym przypadku nie da się schować w podręcznej teczce. Uważam, że w Polsce w większości przypadków nie ma tradycji menedżerskich podobnych do tych na zachodzie. Uczymy się zarządzać, tak jak uczymy się demokracji. Dlatego ważne jest zdobywanie wiedzy nie tylko przez samokształcenie, eksperymenty na żywym organizmie i własną intuicję, ale przez kompetentny trening.
Obecne spowolnienie gospodarcze jest znakomitym momentem na podniesienie kwalifikacji, usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, które z powodzeniem wykorzystam, by lepiej przetrwać te trudniejsze lata i przygotować firmę do kolejnego ożywienia na rynku.
Zajęcia na POU cechuje bardzo duży nacisk na praktyczne wykorzystanie umiejętności oraz elastyczne podejście do zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Dużą uwagę przywiązuję do współpracy z nietuzinkowymi osobami oraz do miękkich aspektów zarządzania, które moim zdaniem w bieżącym roku nabiorą istotnego znaczenia."

Łukasz Durkalec, student studiów Executive MBA, Dyrektor Techniczny Advatech


„POU to nowoczesna i dynamiczna uczelnia z bardzo dobrą kadrą profesorską i ciekawą ofertą dydaktyczną. Kończąc naukę uzyskałem prestiżowy dyplom, brytyjskiej uczelni, uznanej i cenionej w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców. Cenniejsze od dyplomu okazały się jednak zdobyte w POU umiejętności menedżerskie, które sprawdzają się w praktyce, i które stale wykorzystuje w pracy zawodowej."

Mariusz Śliżewski, absolwent studiów MBA w POU, Prezes Zarządu Wurth Polska


„Studia MBA w POU wybrałem ze względu na to, że gwarantują one odpowiedni poziom merytoryczny oraz dają możliwość zdobycia renomowanego dyplomu. Z wykształcenia jestem fizykiem, natomiast pracuję jako menedżer i analityk biznesowy. Studia MBA w POU nauczyły mnie rozumienia otoczenia biznesowego oraz strategicznego zarządzania. Dzięki tej wiedzy łatwiej nawiązać mi kontakt z dyrektorami i prezesami dużych przedsiębiorstw, z którymi mam często kontakt zawodowy. Rozumienie problemów zarządzania oraz biznesu ułatwia mi przygotowanie rozwiązań informatycznych dla firm optymalizujących procesy biznesowe."

Piotr Piątosa, absolwent studiów MBA w POU, członek Zarządu Comarch


"Dobra atmosfera panująca na uczelni, grono studentów z różnych środowisk biznesowych, pozytywne opinie na temat kadry naukowej oraz poziom merytoryczny, były jednymi z ważniejszych czynników, które przemówiły za wyborem POU. Nie było sztywnych ram. Profesorowie podczas warsztatów, starali się znaleźć odpowiedzi na wszystkie zadawane przez nas pytania. Warsztaty, były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach, począwszy od dużych międzynarodowych koncernów, na rodzinnych polskich firmach kończąc. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami. Sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą. Mieliśmy nie tylko możliwość wysłuchania prowadzącego zajęcia, ale podjęcia dyskusji."

Jan Koziara, absolwent studiów MBA w POU, Menedżer Biznesu Bitumicznego, BP Polska

 

„Dokonując wyboru uczelni, jako kryterium przyjmowałem praktyczność wiedzy i zajęć. Najlepszą dla mnie metodą nauki było samodzielne studiowanie teorii i możliwość konfrontowania zdobytych informacji oraz doświadczeń praktycznych w dyskusji z innymi studentami pod okiem doświadczonych wykładowców. Dlatego odpowiadał mi program proponowany przez POU. Nie bez znaczenia przy wyborze POU była również możliwość jednoczesnego uzyskania dyplomów magistra i MBA.”

Marcin Kaliszewski, absolwent studiów magisterskich i MBA w POU, Dyrektor ds. Rozwoju Agros Nova S.A.

 

"Studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University były dla mnie wspaniałą przygodą intelektualną. Merytorycznie przygotowani wykładowcy prowadzili zajęcia w sposób innowacyjny. Zachęcali studentów, nie tylko do wykorzystywania różnorodnych narzędzi i teorii w praktyce biznesowej, ale przede wszystkim do konstruktywnej ich krytyki i przygotowywania własnych rozwiązań i modeli, lepiej odpowiadających istniejącym warunkom i konkretnym realiom gospodarczym. Dyskusje nad skutecznością wykorzystywania kolejnych modeli zarządzania często przekraczały ramy czasowe ćwiczeń. Dzięki ukończonym studiom MBA rozumiem procesy zachodzące w firmie w której pracuję, a zdobyte umiejętności pozwalają mi funkcjonować w warunkach stale wzrastającej konkurencji."

Weronika Stawecka, absolwentka studiów MBA w POU, Catering Sales Manager w restauracji Belvedere

© 2007 POU  |  Polish Open University
Tu jesteś: Strona główna / Opinie i rekomendacje / Opinie słuchaczy
0.017349004745483